Hãy ngừng việc dạy tính toán để dạy toán- Cải cách cơ bản chương trình môn toán 

    Conrad Wolfram

250px-Transmediale-2010-Conrad_WolframLời người dịch: Conrad Wolfram [1] biết rằng mình đang đưa ra một ý tưởng táo bạo về cải cách dạy học môn toán. Vậy nên, mở đầu bài viết[2], ông hài hước: “Nếu bạn có sẵn trứng thối để ném thì đây là  một cơ hội tốt cho bạn đấy”. Và kết bài, ông lại tỏ ra nghiêm trang: “Tôi không chắc rằng môn học mà chúng ta đang nói hôm nay có được gọi là toán học nữa không. Gọi tên như vậy có sai không? Bất kể tên gọi là gì, chúng ta vẫn vững tâm: nó là một môn học chính trong tương lai”.

Ý tưởng táo bạo của ông là: hãy sử dụng máy tính trong dạy học toán. Tiếp tục đọc