Buổi chiều qua cầu Ngân Sơn nhớ Võ Hồng

Thích Phước An

 vo-hongresizeresizeNHL: Đại đức Thích Phước An gửi đăng bài này, nhắc chỉ còn vài ngày nữa là mãn tang thầy Võ Hồng. Ba năm, “nhánh rong phiêu bạt” đã phiêu lãng ở cõi trời nào?

Mấy hôm rồi Hà Nội ồn ào chuyện lâm tặc giữa thanh thiên bạch nhật, vác dao định hạ sát 6700 cây xanh. Tôi nhớ một truyện ngắn của thầy Võ Hồng. Truyện kể về một cây trứng cá trong sân nhà, che mát tuổi thơ của ba chị em mồ côi mẹ. Cây già, héo và người cha trong gia đình buộc lòng phải chặt bỏ. Cây ngã xuống, “một khoảng trống bỡ ngỡ, xa lạ, bất ổn” hiện ra trước mắt đứa bé gái. Truyện ngắn mang cái tên uy nghi, trầm mặc “Vĩnh biệt cây trứng cá”. Hà Nội thật bất hạnh, bởi những kẻ quyền hành nghiêng ngả kia, thời đi học được đọc truyện ngắn này của Võ Hồng, tôi tin chắc Hà Nội đã bớt nắng hơn… Tiếp tục đọc