Thái Bá Tân và những dòng thơ thế sự

tải xuống1.Trong khối lượng đồ sộ hàng chục tác phẩm của Thái Bá Tân có một số tập sách được viết bằng thể thơ năm chữ, số lượng có thể đến cả vạn câu.

Nói về thơ năm chữ, tự nhiên tôi nhớ về hai nhà thơ cách mạng, là đồng hương của ông, mỗi người đều nổi danh nhờ một bài thơ năm chữ. Nhà thơ Minh Huệ với bài “Đêm nay Bác không ngủ” đã đi vào dân gian và lưu truyền cho hậu thế bởi một phiên bản “thơ chế” cực kỳ phạm thượng. Người thứ hai, nhà thơ Trần Hữu Thung với Tiếp tục đọc

Chùm truyện cực ngắn về bù nhìn rơm

                                      Nguyễn Hoa Lư

  1. Nhân danh người

-Này bù nhìn rơm, vì sao đám gà rừng, chim sẻ, quạ cuốc… co giò chạy mất mật khi vừa thoáng nhìn thấy bóng ngươi?

-Tôi có dáng người, mặc áo người, đội nón người, tôi vung tay giận dữ như người. Tóm lại, tôi mang lốt người.

-Lũ chim không sợ hãi như vậy khi gặp người. Tiếp tục đọc