Ba sàm vài lời về nhật báo Ba Sàm

download1. Ấn tượng về những ngày đầu tiên đọc nhật báo Ba Sàm thực sự khó phai mờ trong tâm trí tôi. Không nhớ chính xác về thời gian, có lẽ là giữa năm 2012, tôi nhớ làm độc giả mấy bữa thì Ba Sàm được 5 tuổi.

Xưa nay, như con cá chỉ biết ngoe nguẩy đuôi trong một khe nước hẹp của dòng thông tin chính thống đơn điệu và giáo điều tôi mơ hồ khao khát về đại dương thông tin, nơi có những con sóng mạnh mẽ, dữ dội, những va đập của các dòng hải lưu, những chân trời rộng lớn không bến không bờ. Tiếp tục đọc